Definicje procentów

Procent - sposób zapisu stosunku dwóch wielkości, w którym liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100, więc odpowiada setnej części wielkości. Oznaczany jest on symbolem "%".

Procent z danej liczby – aby policzyć X% z danej liczby, wykonujemy mnożenie X% razy daną liczbę, np. szukając 10% z 25, mnożymy 10% przez 25 i otrzymujemy 2,5.

Pomnik procentów

Jak obliczyć jakim procentem jednej liczby kest druga liczba? - wystarczy podzielić y (pierwsza liczba) przez x (druga liczba), a następnie otrzymany ułamek zamienić na procenty.

Przykład: Jakim procentem liczby 50 jest liczba 10?

10
50
⋅ 100 % =
1
5
⋅ 100 % = 25 %

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent - należy wspomóc się równaniem, gdzie procent zmieniamy na ułamek i mnożymy obie strony razy jego odrwotność.

Przykład: Oblicz liczbę, której 10% jest równe 15.

10% ⋅ x = 15
0,1 ⋅ x = 15
x = 15 ⋅ 10
x = 150

Obliczanie zmiany procentowej - nową liczbę należy podzielić przez liczbę pierwotną, a następnie odjąć jeden.

Przykład: Na początku x=50, a potem x=60. Jaka była zmiana procentowa x?

60
50
- 1 ⋅ 100 % =
6
5
- 1 ⋅ 100 % = 20 %

Powiększanie liczby od dany procent - należy najpierw obliczyć dodawany procent liczby, a następnie dodać go do niej.

Przykład: Do 10 dodajemy 10%?

10 ⋅ 10 % + 10 = 1 + 10 = 11

Pomniejszanie liczby od dany procent - należy najpierw obliczyć odejmowany procent liczby, a następnie pierwotnej liczby go odjąć.

Przykład: Od 10 odejmujemy 10%?

10 - 10 ⋅ 10 % = 10 - 1 = 9

Wzór na procent – chociaż formułę procentową można zapisać w różnych formach, zasadniczo jest to równanie algebraiczne obejmujące trzy wartości.

P × V1 = V2

P to procent, V1 to pierwsza wartość, którą procent zmieni, a V2 to wynik procentu działającego na V1. Dostarczony kalkulator automatycznie konwertuje wejściową wartość procentową na liczbę dziesiętną, aby obliczyć rozwiązanie. Jednak w przypadku obliczania procentu zwrócona wartość będzie rzeczywistą wartością procentową, a nie jego reprezentacją dziesiętną.

Przykład: P x 10 = 1

P =
1
10
= 0.1 × 100 = 10%

Obliczanie procentu danej liczby - należy pomnożyć procent przez tę liczbę. Przed wykonaniem mnożenia zamieniamy procent na ułamek.

Przykład: Oblicz ile wynosi 5% z liczby 70.

5% ⋅ 70 =
5
100
⋅ 70 =
35
10
=3,5


© 2024 kalkulatorprocentow.pl