Więcej o procentach

W matematyce procent (od łac. per centum „przez sto”) to liczba lub stosunek wyrażony jako ułamek 100. Często jest oznaczany za pomocą znaku procentu, „%”. Procent to liczba bezwymiarowa (czysta liczba), nie ma jednostki miary.
Udział przeglądarek internetowych na stronie kalkulatorprocentow.pl

Wykres kołowy przedstawiający odsetek przeglądarek internetowych odwiedzających stronę kalkulatorprocentow.pl

Przykłady

Na przykład 45% (czytane jako „czterdzieści pięć procent”) jest równe ułamkowi 45/100 , stosunek 45:55 (lub 45:100 w porównaniu do całości, a nie do pozostałej części) lub 0,45. Procenty są często używane do wyrażenia proporcjonalnej części sumy. (Podobnie można również wyrazić liczbę jako ułamek 1000, używając terminu „promil” lub symbolu „‰”).

Historia

W starożytnym Rzymie, na długo przed istnieniem systemu dziesiętnego, obliczenia były często dokonywane w ułamkach jako wielokrotności 1/100. Na przykład August nałożył podatek w wysokości 1/100 na towarach sprzedawanych na aukcji, znanych jako centesima rerum venalium. Obliczenia z tymi częściami liczb było równoważne obliczeniu procentów.

Gdy nominały pieniądza w średniowieczu rosły, obliczenia z mianownikiem 100 stawały się coraz częstsze, tak że od końca XV w do początku XVI w stały się powszechne w tekstach arytmetycznych. Wiele z tych tekstów stosowało te metody do rachunku zysków i strat, stóp procentowych i zasady proporcji. W XVII w standardem było podawanie stóp procentowych w setnych częściach.

Znak procentu

Termin „procent” pochodzi od łacińskiego centum, co oznacza „setkę” lub „na sto”. Znak „procent” ewoluował przez stopniowe zmniejszanie włoskiego terminu „cento”, oznaczającego „na sto”. Słowo „per” było często skracane jako „p.” — ostatecznie zniknęło całkowicie. „Cento” zostało skrócone do dwóch okręgów oddzielonych poziomą linią, z których wywodzi się współczesny symbol „%”.

Udział przeglądarek internetowych na stronie kalkulatorprocentow.pl

Znak procentu

Trustpilot
© 2024 kalkulatorprocentow.pl